Sociale heffing op de overwaarde (plus-value) van uw woning in Frankrijk : Stel uw recht of teruggaaf veilig

Sociale Heffing Frankrijk – Sinds 1 januari 2013 geldt voor huizenbezitters in Frankrijk een sociale heffing (15,5%) op de overwaarde (plus-value) of winst bij verkoop van een (tweede) woning. Dit geldt ook voor huizenbezitters die niet in Frankrijk wonen. Echter, deze non-résidents kunnen geen gebruik maken van de sociale zekerheid in Frankrijk. Ze betalen dus voor iets waar ze niks van terug krijgen.

Er loopt een procedure bij de Europese Commissie tegen deze sociale heffing. Frankrijk zal naar verwachting van de Europese Commissie te horen krijgen dat de sociale heffing in strijd is met Europese regelgeving. Dat betekent dat Frankrijk onterecht deze belasting heeft geïnd en Nederlanders die fiscaal gezien geen inwoner van Frankrijk zijn en die hun woning in Frankrijk hebben verkocht dus onterecht de sociale heffing hebben betaald. Deze personen kunnen dan verzoeken om een teruggaaf van de sociale heffing. Maar… Continue Reading