Wet- en regelgeving rond onroerend goed Frankrijk

wetgeving, belasting onroerend goed frankrijkBelastingen, kosten en juridische constructies

Waarom mensen die een hekel hebben aan regeltjes rond onroerend goed Frankrijk liefst mijden? De OG-wet- en regelgeving in Frankrijk is berucht om haar complexiteit. Er zijn diverse lokale en nationale belastingen met betrekking op woonhuizen en andere gebouwen. En natuurlijk zijn ook de Franse erfregels van toepassing. U moet dus met veel factoren rekening houden als u onroerend goed Frankrijk wilt kopen.
Om u te helpen met alle wetten en regels rond de Franse belastingen en heffingen, volgt hier een kort overzicht van de Franse administratieve situatie. We geven uitleg over alle belastingen en heffingen waarmee u te maken kunt krijgen bij het kopen van een woning in Frankrijk. Zo kunt u gerust achterover leunen in de wetenschap dat u helemaal op de hoogte bent van de spelregels als het fiscale seizoen van volgend jaar afloopt.

BELASTING ONROEREND GOED FRANKRIJK

Taxe foncière (grondbelasting)
De taxe foncière is de grondbelasting die je jaarlijks in oktober moet betalen voor de woning die je op 1 januari van dat jaar in eigendom hebt. Je betaalt dus ook als je de woning aan derden verhuurt. De taxe foncière wordt gebruikt om lokale diensten binnen de gemeente en de regio te financieren. Meestal zit er ook de vuilnisophaal bij.
Het bedrag wordt berekend op basis van de grootte, conditie en locatie van het pand. Dit kan per gemeente sterk verschillen, en zelfs per plek in de gemeente. Het ligt voor de hand dat u in het centrum van de stad meer taxe foncière betaalt dan ergens op het platteland.
Sommige nieuwbouwstructuren, maar ook uitbouw van bestaande huizen kunnen twee jaar lang vrijgesteld worden. Vraag naar deze vrijstelling bij uw notaris. U kunt de taxe foncière jaarlijks of maandelijks betalen, maar betaal in ieder geval op tijd om boetes te voorkomen.
Wilt u uw huis in Frankrijk verkopen, dan is het nuttig om te weten dat de nieuwe eigenaar wettelijk verplicht is om zijn deel van de grondbelasting pro rata te vergoeden. Dus als de koop in maart wordt gesloten, betaalt de nieuwe eigenaar 75% (9 maanden) van de grondbelasting.

Woonbelasting / Taxe d’habitation
De taxe d’habitation, die meestal ook rond oktober geheven wordt, is een jaarlijkse belasting die u moet betalen als u op 1 januari in de woning woonde. Maar het geldt ook voor tweede huizen, dus u hoeft niet fysiek aanwezig te zijn om deze belasting te moeten betalen. Alleen als u uw huis voor langere tijd verhuurt (vaste huur) komt de woonbelasting ten laste van de huurder.
De taxe d’habitation is gebaseerd op de conditie, grootte en locatie van het pand en in bepaalde gevallen het inkomen van de eigenaar. Dit alles wordt verrekend in een complexe formule en valt uiteindelijk altijd tegen. Ook de jaarlijkse televisievergunning (of redevance audiovisuelle) is bij uw taxe d’habitation inbegrepen. Als u geen televisie hebt, kunt u vrijstelling aanvragen, maar dit is ook weer een complexe procedure. Gelaten accepteren is meestal makkelijker.

Winstbelasting / Impôt sur le plus-value
Als u uw tweede woning of vakantiehuis in Frankrijk wilt verkopen, dan moet u belasting betalen over de eventuele winst die u daarbij boekt. Berekening plus value Frankrijk gaat met een ingewikkelde formule. In principe betaalt u voor het verschil tussen de oorspronkelijke aankoopprijs en de verkoopprijs. Minus de kosten van de transactie en de kosten van eventuele verbouwingen door professionals. Het is dus slim om alle bonnetjes van werkzaamheden door derden aan uw huis te bewaren.
Als u het pand korter dan 5 jaar in bezit heeft, dan betaalt u 35,5% winstbelasting (19% belasting en 15,5% sociale heffing). De Franse Hoge Raad had deze heffing in 2015 verboden maar met ingang van 1 januari 2016 heeft de regering hem teruggebracht zij het onder een andere naam. Als u het huis langer dan 5 jaar hebt bewoond, dan wordt de verschuldigde belasting elk jaar verlaagd. Een tabel voor het berekenen van de taxe de plus value vindt u hier. Neem voor meer informatie contact op met uw notaris die ook de eventuele belasting op winst kan berekenen.

Fortuinbelasting / Impôt de solidarité sur la fortune
De Franse fortuinbelasting of ISF geldt maar voor heel weinig mensen. Deze jaarlijkse progressieve belasting is gebaseerd op het totale netto vermogen van inwoners en niet-ingezetenen. Als u in Frankrijk uw hoofdwoning hebt, wordt u de eerste vijf jaar alleen belast voor het kapitaal in Frankrijk. Eventuele activa buiten Frankrijk zijn gedurende die periode vrijgesteld. Woont u eenmaal 5 jaar in Frankrijk en bedragen uw wereldwijde activa meer dan 1.300.000 €, dan worden die ook belastbaar.
UPDATE: De nieuwe president Macon heeft de ISF afgeschaft.

KOSTEN ONROEREND GOED FRANKRIJK

Onderhoudskosten / servicekosten
Als u een ​​appartement koop, of een villa of huisje in een privé-complex of park, dan moet u gewoonlijk elke maand of per kwartaal onderhouds- en servicekosten betalen. Bij de koop krijgt u van de notaris tijdig een compleet overzicht van eventuele vaste lasten die u moet betalen voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen, zoals zwembaden, tennisbanen, conciërges of andere faciliteiten. Maar ook schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud aan (bijvoorbeeld) het dak of het park. Enfin, net als in Nederland, als u te maken hebt met ene vereniging van eigenaren.

ONROEREND GOED FRANKRIJK – WETGEVING

Frans Erfrecht / Droit de succession
Het Franse erf- of successierecht geldt voor alle eigenaren van onroerend goed in Frankrijk, zowel inwoners als niet-ingezetenen. In augustus 2015 werden nieuwe Europese regels goedgekeurd waardoor EU-burgers er voor kunnen kiezen het erfrecht van hun woonplaats of hun geboorteplaats toe te passen. Maak deze keuze echter tijdig, in ieder geval vóór de dood van een van de eigenaars, ander geldt het Franse erfrecht.
Onder de Franse erfeniswetgeving hebben de kinderen automatisch recht op uw boedel. Echtgenoten en partners hebben deze bescherming niet en kunnen dus bij de erfenis simpelweg terzijde geschoven worden door de kinderen. Wel kunt u dat geval aanspraak maken op het recht van gebruik. Ook al vervalt het pand aan de kinderen, dan kunt u er nog gebruik van blijven maken. U hebt het recht om in uw woning te verblijven tot uw dood en de kinderen kunnen u dus niet op straat zetten. Bij overlijden wordt een deel van het eigendom automatisch toegekend. Dit noemen ze ‘la réserve’. De rest (quotité disponible) kan verdeeld worden onder de familie.
Wilt u zeker zijn dat u aanspraak kunt maken op uw erfdeel, vraag dan uw Franse notaris om advies over de beste manier om te gaan met erfenissen. Dit kunt u het beste doen nog vóór het tekenen van de koopakte, zodat dit meteen in de officiële stukken kan worden meegenomen

Niet-commercieel vastgoedbedrijf / SCI – Société Civile Immobilière
Een SCI in Frankrijk is een bedrijf in eigendom en beheer van onroerend goed. Via de SCI  kunnen meerdere personen via aandelen in het bedrijf samen onroerend goed aankopen zonder hiervan direct eigenaar te worden. Dit vergemakkelijkt een eventuele latere overdracht van het onroerend goed (u kunt simpelweg de stukken verkopen zonder de koopakte aan te passen) en creëert bepaalde fiscale voordelen. Een SCI kan meer dan één woning bezitten en beheren en eventueel verhuren. Per definitie is een SCI geen handelsonderneming. De SCI kan dus niet bijvoorbeeld een vakantieverblijf beheren.
Als u een SCI op wilt zetten voor uw eigendom in Frankrijk, neem dan eerst contact op met een jurist. Het officiële adres van de SCI moet in Frankrijk zijn en een SCI biedt geen beperking van uw aansprakelijkheid. De aandeelhouders blijven pro rata van hun bezit-percentage aansprakelijk voor eventuele schulden. Een SCI moet jaarlijks een gedetailleerde balans opstellen en laten goedkeuren. Het makkelijkste is om dit door een Franse boekhouder te laten doen.