Corona Virus! – door Gerard D Olivat

Nu de eerst ‘gevallen’ van de besmetting met het Coronavirus in Frankrijk geconstateerd zijn is het wellicht goed hier even aandacht aan te besteden.

Gisteren heeft de WHO bepaald dat er vooralsnog geen sprake zou zijn van een zgn ‘pandemie’ en dat de situatie in China goed beheersbaar zou zijn. Wel zijn er inmiddels in China reisbeperkingen en zelfs afsluiting van een aantal miljoenen steden van de buitenwereld.
Het zal u niet ontgaan zijn want iedere nieuwsuitzending opent er mee. De situatie zou met de dag kunnen veranderen, waarna er wel sprake zou zijn van wat de WHO definieert als een “noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang” (USPPI)

De WHO heeft deze kwalificatie, die na de uitbraak van het Sarsvirus (2003) is ingevoerd, tot nu toe slechts zelden gebruikt voor de ernstigste epidemieën.

Welke criteria worden er aangelegd om een ‘crisis’ situatie te definiëren en welke maatregelen worden er getroffen?
Volgens de definitie van de WHO is een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang vanwege het risico van internationale verspreiding van de ziekte en die gecoördineerde internationale maatregelen vereisen”.

In dat geval moet de uitbraak “ernstig, plotseling, ongewoon of onverwacht” zijn.
Het is de directeur-generaal van de WHO die moet bepalen of een gebeurtenis aan deze criteria voldoet Bij het nemen van dit besluit wordt hij gesteund door een comité van internationale deskundigen op het gebied van ziektebestrijding, virologie, de ontwikkeling van vaccins en de epidemiologie van infectieziekten.

Een USPPI gaat vergezeld van tijdelijke aanbevelingen die elke drie maanden! moeten worden vernieuwd (of niet). Zij kunnen betrekking hebben op personen, bagage, vracht, containers, schepen, vliegtuigen, wegverkeer, goederen en postpakketten.
Het kan gaan om instructies voor de verzorging van zieken, de repatriëring van besmette vreemdelingen of het vervoer van medische apparatuur naar besmette landen.
Ze kunnen ook instructies bevatten voor de begrafenis van slachtoffers en de uitvoering van controles op luchthavens, in havens of aan de grenzen.
In sommige gevallen kan de WHO zelfs een verbod op massabijeenkomsten in besmette landen aanbevelen, of overwegen dat quarantaine noodzakelijk is.

Wat zijn de precedenten?
In de praktijk is de wereldwijde noodsituatie op het gebied van de gezondheidszorg een uitzonderlijke maatregel, die slechts vijf keer is afgekondigd.
De allereerste was in 2009, toen de H1N1-grieppandemie, ook wel bekend als “varkensgriep”, zich voordeed.
Die pandemie veroorzaakte naar schatting 100.000 tot 400.000 doden. De WHO heeft op 10 augustus 2010 het einde van de pandemie aangekondigd. Sindsdien is het virus elke winter blijven circuleren. Het is inmiddels een van de reguliere seizoensgriepvirussen.

In 2014 heeft de verspreiding van polio in Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Centraal-Afrika geleid tot de afkondiging van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang.

In juli 2019 werd een nieuwe wereldwijde noodsituatie op het gebied van de gezondheidszorg voor Ebola uitgevaardigd, na een nieuwe uitbraak van het virus in de Democratische Republiek Congo. Tot slot heeft het Zika virus begin 2016 ook aanleiding gegeven tot het afkondigen van een wereldwijde noodsituatie.

In hoeverre de WHO op haar schreden in verband met het Corona zal terugkomen valt af te wachten. Het is uiteraard niet mogelijk om u advies te geven hoe op u zou moeten reageren op alle informatie die ons op dit moment overspoeld.
Inmiddels zijn er zoals gebruikelijk allerlei wilde theorieën in omloop. Zo gaat dat nou een keer in dit soort ‘paniekachtige’ omstandigheden.
Dit bericht is slechts bedoeld om u enig context te bieden van hoe wij als mensheid de afgelopen decennia zijn omgegaan met ‘pandemieën’. De consequenties in geval van een pandemie kunnen los van het aantal directe slachtoffers, economisch aanzienlijk zijn in verband met de beperkingen die er worden ingevoerd op allerlei maatschappelijke terreinen.

—————–

Over de auteur: Gerard D Olivat is een vaste bezoeker van de Facebookgroep Raad&Daad Frankrijk, waar hij regelmatig informatieve bijdragen levert met stukken over de actualiteit in Frankrijk. Met zijn permissie herplaatsen wij artikelen met breder algemeen belang hier op het Immogo Blog.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment