Als je in Frankrijk je huis wilt verkopen en je vindt een koper die zegt wel geïnteresseerd te zijn, dan begin je natuurlijk met onderhandelingen. Op een gegeven moment ben je het eens over de prijs en moet er een afspraak gemaakt worden over de datum voor het tekenen van een compromis de vente. Deze voorlopige koopovereenkomst heeft overigens niks voorlopigs, want als deze getekend is en de 10 verplichte dagen bedenktijd voor de koper zijn voorbij, dan zitten beide partijen aan dit contract vast.

Maar goed, voordat er een koopcontract getekend kan worden, gaan er meestal wel een paar maanden overheen. Wil je als verkoper meer zekerheid dat de kopers hun bod gestand doen, dan kun je ze vragen een ‘offre d’achat‘ te tekenen. Dit is een officieel bod tegen een bepaalde prijs, waar de koper niet makkelijk meer onderuit komt. Een drukmiddel voor de verkoper dus. Zo’n offre d’achat is tamelijk simpel. Ik geef je hieronder een model van zo’n schriftelijk koopbod.

[Nom et Prénom acquéreurs]
[adresse]
[Code Postal, Ville]

[Vendeur ou mandataire]
[Adresse]
[Code Postal Ville]

[Date du jour]

Proposition d’offre d’achat pour le bien à l’adresse :
[adresse et référence du bien]

Lettre recommandée avec accusé réception

Madame, Monsieur,

À la date du [date], nous, soussigné(e)s Monsieur [nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance] et Madame [nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance], dénommés le(s) promettant(s), nous engageons de façon ferme et irrévocable à acheter le bien suivant :

(Un appartement/une maison/autre), situé(e) au [adresse complète] avec une surface habitable de [xxx] m². Le prix demandé par le vendeur est de [xxx] euros.

Nous, le(s) promettant(s), faisons la présente offre d’achat au prix de [xxx] euros. Si cette offre est acceptée, le montant sera payé intégralement le jour de la signature de l’acte authentique.

[Cet achat se fera sous condition de l’obtention d’un prêt bancaire d’au moins [xxx] euros.]*

Sans acceptation formelle de la présente offre d’achat, celle-ci s’éteindra le [date limite de réponse] à minuit. L’acceptation du vendeur pourra être formulée en forme écrite ou au(x) domicile(s) du (des) promettant(s) ou par courriel, envoyé [à l’adresse suivante/aux adresses suivantes] : [adresse(s) mail promettant(s)].

[Date et signature de tous les acheteurs, précédées de la mention manuscrite ” Bon pour achat “]

[Votre/Vos Signature(s)]

[*optie]

Ik geef deze ‘offre d’achat’ in het Frans, want ik ga ervan uit dat de transactie zich in Frankrijk zal voltrekken. Voor een Nederlandse versie kun je de tekst even door het onvolprezen deepl.com laten vertalen.

Hieronder een te downloaden formulier dat je eventueel kunt gebruiken. Overigens kun je als koper allerlei soorten condities in je offre d’achat opnemen, zoals een conditie dat je een lening kunt krijgen, dat er geen recht van overpad is, dat de gemeente geen bouwplannen heeft, dat er geen asbest wordt aangetroffen of dat er bepaalde werkzaamheden verricht worden zonder welke de koop niet doorgaat. In principe kun je alles wat je wilt in een offre d’achat opnemen. Al moet het natuurlijk wel redelijk blijven in relatie tot de prijs die je biedt.

Overigens, als we heel reëel naar de praktijk kijken blijkt in de praktijk bijna elk contract bij de verkoop van een huis in Frankrijk een beetje een wassen neus, zeker voor de koper. Als verkoper kun je er lastig onderuit, want je huis is als het ware het onderpand voor je woord. Maar een onwelwillende koper kan gewoon niks doen en de boel traineren, deadlines voorbij laten gaan en uiteindelijk iets anders kopen. Zolang er geen onderpand is – bijvoorbeeld 10% van de koopsom op een tussenrekening van een notaris (zoals zou moeten bij het sluiten van een compromis, als stok achter de deur) – blijft de verkoper met legen handen staan. En wat kun je ook doen als verkoper? Ga je een proces starten om iemand te verplichten om jouw huis alsnog te kopen? Dacht het niet nee. Maar goed, dit offre d’achat geeft je een beetje meer macht, als keihard bewijs dat er door een aanwijsbaar iemand een serieus bod is gedaan.

Succes allemaal!

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment