Economisch beleid Macron, 2020 – door Gerard D Olivat

Wie profiteren in 2020 van het beleid van Macron?

Het OFCE (Observatoire français des conjonctureles économiques) een soort Centraal Plan Bureau heeft ‘de cijfers’ door berekend van het economische beleid van Macron voor 2020.

De hogere middenklasse komen hierin naar voren als ” grote winnaars”. De maatregelen die Macron heeft doorgevoerd zijn, lagere inkomstenbelasting en woonbelasting, hervorming van de werkloosheidsuitkering, wijziging van de berekening van de huursubsidie. Allemaal maatregelen die vooral vooral ten goede komen aan de koopkracht van de rijken en werkende middenklasse gezinnen.
Volgens de berekeningen van het OFCE zullen deze maatregelen bijdragen tot een totale stijging van de koopkracht van 5 miljard euro. Een stijging die ten goede zal komen aan 70 procent van de Franse huishoudens.
De “grote winnaars” zijn echter eerder degenen wier levensstandaard ver boven modaal ligt, aangezien zij vooral zullen profiteren van de verlaging van de inkomstenbelasting (-5 miljard) en de woonbelasting (ongeveer -3 miljard).

Aan de minder zonnige kant van de straat zal 15% van de armste huishoudens hun levensstandaard zien dalen door hervormingen van de werkeloosheids- en huursubsidieregelingen, die op 1 april van kracht zullen worden.

De 5% van de aller armste huishoudens zal hun beschikbaar inkomen in de loop van het jaar gemiddeld met 45 euro zien dalen.
De uitkomsten bevestigen het beleidsstreven van Macron om de stijging van de koopkracht vooral ten goede te laten komen aan de middenklassen zonder overigens de koopkracht van rijke bovenlaag te treffen.
Juist die laatste groep heeft het meest geprofiteerd van het beleid van Macron.
In totaal kwam volgens het OFCE tussen 2018 en 2020 een kwart van de 17 miljard euro van de koopkrachtstijging ten goede aan de 5% van de rijkste huishoudens. Het zijn dus vooral de inactieven en de sociaal economisch zwakke groepen die de ‘rekening’ betalen.

De consequentie die in lijn staat met een van de peilers die vanaf het begin uitgangspunt is geweest van beleid van Macron samengevat onder de slogan. “Werk moet beter lonen”.
Dat het predicaat ‘Macron president voor de rijken’ nog wel even aan hem zal blijven kleven mag duidelijk zijn.

Volgens het OFCE zal het toch al hoge overheidstekort voor 2020 oplopen tot 2,4% van het bbp omdat er een vertraging van de economische groei wordt voorzien.

—————–

Over de auteur: Gerard D Olivat is een vaste bezoeker van de Facebookgroep Raad&Daad Frankrijk, waar hij regelmatig informatieve bijdragen levert met stukken over de actualiteit in Frankrijk. Met zijn permissie herplaatsen wij artikelen met breder algemeen belang hier op het Immogo Blog.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment