2017 was een uitzonderlijk goed jaar voor de Franse onroerend goedmarkt. De huizenprijzen in Frankrijk zijn gemiddeld met 2% gestegen en zoals het er nu naar uitziet, zet deze trend zich voort in 2018.

Stijging huizenprijzen Frankrijk

Als we de stijging van de huizenprijzen in Frankrijk verder bestuderen zien we enorme verschillen binnen de Franse markt. De prijzen op het platteland zijn gemiddeld namelijk min of meer gelijk gebleven terwijl de prijzen in de steden zijn gestegen. Maar ook tussen de verschillende steden zijn er grote verschillen. Uitzonderlijk was de prijsstijging in Bordeaux met maar liefst 16,5 %. Daarmee kwam de gemiddelde prijs per m2 in Bordeaux op € 3.700,– . Dat is zelfs hoger dan de prijs per m2 in Lyon, die bleef steken op € 3.600 (+7,7%).

Parijs heeft de tendens van de afgelopen jaren voortgezet en heeft een prijsstijging van 5,8 % laten zien. Parijs heeft zich bewezen als een veilige haven voor investeerders. Opmerkelijk is het verschil in huizenprijzen Parijs tussen enerzijds de kleinere appartementen en studio’s en anderzijds de grotere huizen met 3 kamers of meer. Daar waar de eerste groep een prijsstijging liet zien van 4,3 % steeg de tweede groep met 7,1%.

Ook steden als Toulouse en Nantes bleven het goed doen met stijgingen van respectievelijk 4,2 en 5,5 %. Nice – toch al de duurste stad qua huizenprijzen in Frankrijk – liet desondanks een prijsstijging van nog eens 5,8 % optekenen. De prijzen in de tien grootste steden stegen in 2017 gemiddeld met 5 %

Daling huizenprijzen Lille enMontpellier

Toch zette deze tendens zich niet overal voort. In Lille daalden de prijzen opmerkelijk genoeg met 0,2 %. Ook Marseille (+ 0,1%) Straatsburg ( + 1,7%) en Montpellier ( -1,9%) profiteerden in 2017 niet echt van de oplevende economie.

Huizenprijzen Frankrijk ‘platteland’

Het platteland profiteerde ook niet mee van de economische opleving en het vertrouwen in de Franse huizenmarkt. Daar waar de prijzen al onder druk stonden zakten de huizenprijzen soms verder weg, mede als gevolg van de trek naar de stad. De huizen staan in de ‘campagne’ lang te koop en de prijzen zijn ten opzichte van 2008 behoorlijk gedaald. Tot prijsdalingen van wel 14%. De provincie is eigenlijk nog niet hersteld van de crisis van 2008. In deze 30.000 kleinere steden en dorpen woont 15 % van de Franse bevolking.

Franse huizenprijzen 2017 nader beschouwd

De renteverwachtingen hebben in 2017 een stempel gedrukt op de huizenprijzen. Toen de rente opliep in het voorjaar van 2017 kwam er een enorm sterke reactie van kopers die nog snel wilden profiteren van de gunstige financieringsvoorwaarden. Vooral de doorstarters lieten zich gelden. Toen de rente na de zomer weer daalde van 1,85 % voor een rentevaste periode van 20 jaar tot 1,7 % (en inmiddels zelfs tot 1,5 %) nam de druk op de huizenmarkt weer af en stabiliseerde deze zich. De kopers namen na de zomer van 2017 weer meer tijd, oriënteerden zich langer en vertrouwen er weer op dat het huidige rentepeil gehandhaaft blijft.

Huizenkopers Frankrijk

De kopers in 2017 bestonden voor 32 % uit starters. 40 % van de kopers waren al huiseigenaren die hun huis verruilden voor een ander huis. 16 % van de kopers waren beleggers. Ook dit is een opmerkelijk gegeven gelet op de lage huurprijzen. Investeringen in vastgoed worden dus ondanks de onzekerheden voor wat betreft de inkomsten en reguleringen, gezien als een veilige haven. Maar liefst 12 % van de huizen werden in 2017 aangekocht als tweede huis.

Historisch verkooprecord Franse huizenmarkt 2017

De Franse notarissen hebben in 2017 in totaal 958.000 aktes gepasseerd. Een nieuw record. Dit is maar liefst 10 % meer dan in 2016. Het aantal transacties is daarmee ook nog hoger dan van vóór de crisis. Dit ondanks het feit dat de werkloosheid nog altijd hoog is. Het hoge volume laat zich met name verklaren door het hoge consumentenvertrouwen, terwijl de koopkracht van de Franse huishoudens – voor het eerst in vijf jaar – toch niet is gestegen in 2017. Als de huizenprijzen dan toch nog zo’n sterke opmars tonen voorspelt dit veel goeds voor de nabije toekomst.

Voorspelling huizenprijzen Frankrijk 2018

Gegeven het monetaire beleid van de ECB, de lage rentestand, de economische groei in Frankrijk en de verwachting dat de werkloosheid verder zal dalen waardoor meer kopers hun weg (her)vinden naar de woningmarkt, is de verwachting gerechtvaardigd dat de prijsstijgingen zich zullen doorzetten in 2018. Vooral daar waar schaarste optreedt zullen de prijzen nog aanzienlijk stijgen in stedelijke gebieden en op gewilde locaties. Voor het platteland zal de situatie naar verwachting verder achterblijven en regionale verschillen zullen groot blijven.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment