Verkopen via Immogo? Maak goede afspraken met uw makelaars

Makelaars bekijken de activiteiten van Immogo met lede ogen. Zij vinden het niet zo prettig wat wij de eigenaar helpen met internationale promotie om op die manier een particuliere koper te vinden. En het zint ze al helemaal niet dat wij daarvoor slechts 1% vragen, terwijl de makelaar met zijn uitgebreidere pakket diensten al gauw 5 à 6% courtage wenst te ontvangen. Bedenk echter dat als Immogo uw koper vindt, u ons altijd 1% moet betalen. Dus óók als u de transactie verder over laat aan uw makelaar !

De bemoeienis van Immogo blijft beperkt tot de commerciële communicatie voor de verkoop van huizen in Frankrijk. Wij maken reclame. Alles wat ná het initiële contact tussen particuliere koper en verkoper gebeurt, is niet meer onze zaak. Het is ons wettelijk zelfs niet toegestaan ook maar íets te ondernemen dat op bemiddeling zou kunnen leiden. Zo helpen we niet met onderhandelen  en organiseren wij geen huisbezoeken (visites). Voor verkopers die niet ter plekke wonen (bijvoorbeeld Nederlanders die hun tweede huis in Frankrijk verkopen) is dat een nadeel. Als wij potentiële kopers voor ze vinden, moeten ze een manier vinden om het huis te laten bezoeken. Idealiter geef je daartoe een huissleutel aan een buurman of een kennis in de buurt. Soms is ook een notaris wel genegen dergelijke hand- en spandiensten te verlenen.

Visites overdragen aan de makelaar
Veel Immogo-verkopers hebben hun huis ook bij een of meerdere makelaars te koop staan. Daardoor gebeurt het wel dat zij door Immogo aangedragen kandidaten doorspelen aan hun makelaar, zodat deze het huis aan de potentiële koper kan tonen. Dat heeft één levensgroot nadeel: als de verkoop slaagt, zal de makelaar zijn volle commissie eisen. En dat terwijl ook Immogo nog recht heeft op 1%. Het is al een paar keer gebeurt dat de eigenaar/verkoper denkt dat hij Immogo niets verschuldigd is omdat de makelaar de koop heeft gesloten. Vaak ook legt de makelaar zijn klant uit dat alléén de makelaar die de uiteindelijke koop sluit commissie krijgt. Alle andere eventueel betrokken makelaars krijgen niks.

Bij succes volgt altijd betaling
Dat uiteindelijk maar één makelaar commissie ontvangt, klopt inderdaad. Máár… Immogo is geen makelaar. Onze activiteit staat geheel los van het verkoopproces en de transactie. Daaarom is ook onze betaling gelinkt aan de gepubliceerde vraagprijs, en niet aan de verkoopprijs. Die kunnen en willen wij niet beïnvloeden. Onze taak is volbracht zodra een kandidaatkoper gevonden is. En als deze inderdaad het huis koopt, hebben wij ALTIJD recht op onze beloning. Ongeacht het verdere verloop van de transactie.

Maak een goede prijsafspraak met de makelaar
Als u uw makelaar de ‘visites’ wilt laten doen, spreek dan met hem af dat u alléén de volle 6% betaalt indien de makelaar zélf de koper heeft gevonden. Leg in het mandat vast dat als u zelf (eventueel via Immogo) een kandidaat aanbrengt, dat u dan korting krijgt en bijvoorbeeld nog maar 3% betaalt. De makelaar krijgt die kandidaat immers zomaar in de schoot geworpen! Op deze manier profiteert u zowel van de lage kosten van Immogo als van de expertise van de makelaar. Iedereen blij.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment