‘Nee tenzij!’ Colportage en telefoonterreur – door Gerard D Olivat

Het houdt maar niet op iedere dag opnieuw, ziektekosten verzekeringen, energieleveranciers, woningisolatie.
92 % van de Fransen en ongetwijfeld ook in onze Nederlandse gemeenschap heeft er een gruwelijke hekel aan en iedereen heeft ook zijn methodes om ze af te poeieren.

Volgende week op 30 januari vindt er een tweede lezing plaats in de Nationale Vergadering over een wetsvoorstel over dit onderwerp.

Verschillende consumentenorganisaties onder leiding van UFC-Que Choisir ziin een publiekscampagne en een petitie begonnen om druk uit te oefenen om eindelijk eens effectief een eind te maken aan deze vorm van ongewenste colportage. De directe aanleiding is dat Bloctel er maar niet in slaagt u voldoende te beschermen tegen deze ongewenste ‘vreemdelingen’.

Bloctel is in 2016 ingevoerd, maar inmiddels is duidelijke dat het systeem zo lek is als een mandje.

Cédric Musso (hoofd politieke actie van het UFC-Que Choisir) die de acties coordineert wil zoveel mogelijk parlementsleden zien te bereiken en dringend verzoeken om effectievere maatregelen voor te stellen dan die er nu voorliggen in het nieuwe wetsvoorstel.

Het voorstel voorziet weliswaar in een verhoging van de boetes tot 75.000 euro, maar voorziet niet in een beter toezicht en controle.

Het voorstel van de petitie van de consumentenorganisaties stelt voor om in plaats van een ‘opt out’ over te schakelen naar een ‘opt in’. Het ‘nee, tenzij principe’!

Een ‘opt in’ systeem is effectiever omdat het in feite een verbod inhoud op telefonische colportage, tenzij!! u vooraf toestemming heeft gegeven. U zou dan bv u zelf eerst moeten inschrijven op een lijst die aangeeft dat u wel telefonische colportage wil.

Dit is trouwens al het geval voor SMS en E-mail.

In het huidige ‘opt-out’-systeem is telefonische colportage de regel, tenzij je dat weigert door je in te schrijven op een lijst zoals Bloctel, waarvan de mislukking nu wel voldoende aangetoond is.

Niet alleen werkt het Bloctel systeem niet, er is bovendien de laatste tijd sprake van een toename van colportages.

Colportages die bovendien geleid hebben tot een grote toename van ‘consumenten geschillen’, waarbij voor kwetsbare ouderen de dupe worden.

Er is vaak onvolledige en onduidelijke info en uw rechtspositie is onvoldoende duidelijk.

De Nationale Energie Ombudsman en de Controleautoriteit onderschrijven dat en geven bovendien aan dat het vaak om aanzienlijke bedragen gaat, zeker als het om ‘energie-innovatie en transitie’ gaat. Het gaat kortom niet alleen om ergernis maar ook om economische bescherming van ons als consument.

In het buitenland zijn er positieve voorbeelden. In Portugal is men al in 2012 overgestapt op het- ‘opt-in’ systeem. Het heeft geleid tot een enorme daling van colportages, klachten en schadeclaims. In navolging heeft het VK in 2018 eenzelfde keuze gemaakt. Nee, tenzij!

Wat mij betreft mag Frankrijk snel volgen.

Voor wie de petitie wenst te ondersteunen hierbij de link.

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-demarcha…/

—————–

Over de auteur: Gerard D Olivat is een vaste bezoeker van de Facebookgroep Raad&Daad Frankrijk, waar hij regelmatig informatieve bijdragen levert met stukken over de actualiteit in Frankrijk. Met zijn permissie herplaatsen wij artikelen met breder algemeen belang hier op het Immogo Blog.

Comments

  • No comments yet.
  • Add a comment