header/DSCN3144.JPG

Verfijn zoekopdracht
  1. Zoek in mijn omgevingZoek in mijn omgevingOmgevingzoeken wissen

Algemene voorwaarden

Immogo: een communicatieadviesbureau dat zich tot doel stelt om door effectief adverteren - onder meer via de gelijknamige internationale website - eigenaren/verkopers te ondersteunen bij de verkoop van hun onroerend goed. 

Immogo en Verkoper komen het volgende overeen:

  1. Immogo stelt verkoper in staat diens onroerend goed via een daartoe in te richten persoonlijke advertentiepagina op de website van Immogo onder de aandacht te brengen van een breed internationaal publiek.
  2. Immogo draagt zorg voor de redactie en publicatie van de advertentie.
  3. Immogo bericht de verkoper periodiek per mail welke Immogo-kandidaten tijdens de voorafgaande periode contact hebben opgenomen met de verkoper.
  4. De adverteerder verklaart door plaatsen van een advertentie dat hij eigenaar van het onroerend goed is, althans dat hij uitdrukkelijk bevoegd is tot het plaatsen van een advertentie betreffende het onderhavige onroerend goed.
  5. Door het gebruik van de website, het plaatsen van een advertentie en het doen van een betaling, geeft de adverteerder aan dat hij akkoord gaat met deze overeenkomt en onze algemene voorwaarden. Immogo kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door het bijwerken van deze pagina zonder voorafgaand bericht.
  6. De adverteerder is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Immogo sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud van de advertentie(s).
  7. Immogo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onbevoegd gebruik.
  8. Immogo is bevoegd de advertentie op ieder moment te verwijderen indien deze niet voldoet aan de eisen van de wet, de goede zeden of de beleidsregels van Immogo.
  9. Verwijderen van de advertentie door Immogo of de adverteerder geeft geen recht op restitutie.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amersfoort of Utrecht, tenzij van rechtswege een andere rechter bevoegd is.

 

Disclaimer

De uitgever van Immogo – IMMOGO BV te Amersfoort - kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van de advertenties en de presentatie van de onroerende goederen, door de eigenaar verstrekt ter publicatie op Immogo. De eigenaar van het te verkopen onroerend goed is en blijft als enige verantwoordelijk voor de publicatie.

Met het aanleveren van informatie ter publicatie op de site accepteert de eigenaar deze verantwoordelijkheid. Bovendien onderkent en accepteert de eigenaar het feit dat zijn bestelling louter en alleen een publicatie op Internet en eventuele vertalingen betreft, zonder enige aanvullende diensten. Immogo zal in geen enkele geval en op geen enkele wijze betrokken zijn bij de onroerend goed transactie zelf. Gebruikers en relaties van Immogo die behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van onroerend goed transacties doen er goed aan de ondersteuning van een professional op dit gebied in te roepen, zoals een makelaar OG of een notaris.

Advertenties die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden.

Privacyreglement

Immogo heeft de bescherming van de privycy van de gebruikers van haar site hoog in haar vaandel staan en beschermt uw persoonlijke geggevens. Wij doen er alles aan uw persoonlijke informatie te waarborgen en uw gegevens te beschermen.

Door deze verklaring willen wij u op de hoogte brengen van ons privacyregelement. Door gebruik te maken van onze site verklaart u zich hiermee akkoord. Wanneer u niet instemt met onze voorwaarden dient u zich te onthouden van het gebruik van onze site.

Immogo respecteert de Internationale wetten ter bescherming van data en persoonlijke gegevens en past deze toe op haar activiteiten. Op grond van voornoemde wetten heeft u recht op toegang en  wijziging van uw persoonlijke gegevens. Immogo zal daartoe al hetgeen doen waartoe zij rechtens verplicht is.

Immogo BV.  verzamelt gegevens zoals voornaam, achternaam, email-adres, plaats en  woonland en andere gegevens die u vrijwillig invoert op de Website van Immogo B.V. die bijdragen aan het doel van Immogo te weten:  het in contact brengen van kopers en verkopers van Frans onroerende zake-, marketing en verkoop.

Immogo zal buiten het doel dat zij nastreeft geen persoonlijke gegevens verkopen of aan derden vertstrekken.

Immogo heeft het recht deze voorwaarden te veranderen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan wij u graag te woord.

 

Immogo is een merk van
KREK SAS
32 rue du docteur Privey
71700 Tournus, France
BTW: FR09438976797